PILATES STROJE

O Pilates

Naboso a pohodlně

Fitness trénink pro tělo i duši

Budete pohyblivější, posílíte svaly

Pilatesová metoda , je vyvážený, bezpečný a účinný způsob udržování kondice, s nímž můžeme začit v kterémkoli věku. Pilates je nenejvýš lehké a účinné cvičení , které vám dáva možnost posílit a formovat tělo, protáhnout se a uvolnit. Ve velmi krátké době vám Pilates pomůže zlepšit držení těla, opraví postoj a posílí uvědomování si vlastního těla. Metoda Pilates je pojmenováná  po Josephu Hubertovi Pilatesovi (narozen 1880 v Německu), původně nazvanou kontrologie. Ve svem poslání pokračoval v New Yorku. Svůj system vybudoval na šesti základních principech - centrování, kontrola, plynulost pohybu, dýchání, přesnost a koncetrace.    

Zásady metody Pilates

Centrování a kontrola

Téměř všechen fyzický pohyb vychází ze středu, tedy centra těla, svalového korzetu kolem bederní páteře (mezi posledním žebrem a boky), směrem do horních a dolních končetin. Centrování znamenán, že si musíte tuto zónu-břicho, bederní páteř, boky a hýžďové svalstvo uvědomit a pohyby z ní musejí vycházet.  

Plynulost pohybu a dýchání

Plynulost souvisí s kvalitou pohybu. Pilatesové cviky kladou důraz na prodloužení těla směrem od středu za současného zachování jeho kompaktnostia pevnosti. Nedávejte podnět k pohybu hlavou ani šijí, jinak se budete zvedat do sedu či dos to je švihem. Dýchaní , uvolněné a plné dýchání prospívá zdravému-efektivnímu a aktivnímu - životnímu stylu. Při cvičeni Pilates se nadechujeme zhluboka nosem, abychom rozšířili dolní část hrudního koše do stran (laterální dýchání) a plně k páteři. Při výdechu ústy se celý hrudní koš uvolní a klesne dolů.            

Přesnost

Přesnost při provádění cviků umožňuje rychle se posouvat kupředu a začít intuitivně chápat účel jednotlivých cviků. Myslete na správný začátek i konec cviku a v mysli (později i v těle) objevujte všechny detaily malých plynulých fází celého pohybu. Čím více budete přesně a pozorně cvičit, tím lépe s metodou pilates sžijete.   

Koncentrace

Součásti koncentrace je nezbytné propojení těla a mysli. Pohyb totiž nestačí jen provést, musíte se na něj zároveň soustředit.  Můžete si vybudovat cit - s maximální možnou přesností - pro vyvážený sled zapojování svalů, jež povede pohyb až do konce v pevné, ale příjemné plynulosti. Tento vzájemný dialog mysli a těla vyžaduje soustředění. A stejně jako v jakémkoli jiném výkonu i tady je správné zahájení a zakončení cviku důležité.  Během cvičení se tudíž soustřeďte na přesné provedení začátku a konce.     

Tým odborníků

Tomáš

Obchodní specialista, technik

„Reformer. „

Nikolas

Obchodní specialista, ekonom

„Doplnky.„

PILATES REFORMER