O Pilates

Naboso a pohodlne

Fitness tréning pre telo a dušu

Budete pohyblivejší, posilníte svaly

Pilatesová metóda , je vyvážený, bezpečný a účinný spôsob udržovania kondície, s ktorou môžeme začať v ktoromkoľvek veku. Pilates je nanajvýš ľahké a účinné cvičenie, ktoré vám dáva možnosť posilniť a formovať telo, pretiahnuť sa a uvoľniť. Vo veľmi krátkej dobe vám Pilates pomôže zlepšiť držanie tela, opraví postoj a posilní uvedomovanie si vlastného tela. Metoda Pilates je pomenovaná po Josephu Hubertovi Pilatesovi (narodený 1880 v Německu), pôvodne nazvanou kontrológia. Vo svojom poslaní pokračoval v New Yorku. Svoj systém vybudoval na šiestich základných princípoch - centrovanie, kontrola, plynulosť pohybu, dýchanie, presnosť a koncetrácia.    

Zásady metody Pilates

Centrování a kontrola

Teměř šechen fyzický pohyb vycházi ze středu, tedy centra těla, svalového korzetu kolem bederní páteře (mezi posledním žebrem a boky), směrem do horních a dolních končetin. Centrování znamenán, že si musíte tuto zónu-břicho, bederní páteř, boky a hýžďové svalstvoi uvědomit a pohyby z ní musejí vycházet.  

Plynulost pohybu a dýchání

Plynulost souvisí s kvalitou pohybu. Pilatesový cviky kladou důraz na prodloužení těla směrem od středu za současného zachování jeho kompaktnostia pevnosti. Nedávejte podnět k pohybu hlavou ani šijí, jinak se budete zvedat do sedu či dos toje švihem. Dýchaní , uvolněné a plné dýchání prospíva zdravému-efektivnímu a aktivnímu - žovotnímu stylu. Při cvičeni Pilates se nadechujeme zhluboka nosem, abychom rozšířili dolní část hrudního koše do stran (laterální dýchání) a plně k páteři. Při výdechu usty se celý hrudní koš uvolní a klesne dolů.            

Přesnost

Přesnost při provádění cviků umožňuje rychle se posouvat kupředu a začit intuitívně chápat účel jednotlivých cviků. Myslete na správný začátek i konec cviku a v mysli (později i v těle) objevujte všechny detaily malých plynulých fází celého pohybu. Čím více budete přesně a pozorně cvičit, tím lépe s metodou pilates sžijete.   

Koncentrace

Součásti koncentrace je nezbytné propojení těla a mysli. Pohyb totiž nestačí jen provést, musíte se na něj zároveň soustředit.  Můžete si vybudovat cit - s maximální možnou přesností - pro vyvážený sled zapojování svalů, jež povede pohyb až do konce v pevné, ale příjemné plynulosti. Tento vzájemný dialog mysli a těla vyžaduje soustředění. A stejně jako v jakémkoli jiném výkonu i tady je správné zahájení a zakončení cviku důležité.  Během cvičení se tudíž soustřeďte na přesné provedení začátku a konce.     

Tým odborníkov

Tomáš

Obchodný špecialista, technik

„Sed  „

Nikola

Obchodná špecialistka, ekonom

„Veritatis  .„